Hướng Dẫn Cách Đóng Mở Ô Dù Gấp 3 Tự Động 2 Chiều

Đóng Mở Dù Tự Động 2 Chiều

Ô dù tự động 2 chiều là kiểu dù có nút bấm 2 chiều, là loại rất tiện dụng khi sử dụng. Sản xuất dù cầm tay tự động 2 chiều hầu hết là loại dù gấp 3, không như những kiểu khác nó, nút bấm có 2 chiều (chiều mở dù và chiều đóng dù). Sử dụng cúng hết sức đơn giản, tuy vậy với những người mới bắt đầu sử dụng dù tự động 2 chiều lần đầu tiên có lẻ hơi khó khăn khi chưa biết cách đóng lại.

Dưới đây là hình ảnh và video hướng dẫn cách đóng mở dù tự động 2 chiều cụ thể là cách đóng mở dù gấp 3 tự động 2 chiều.

Video hướng dẫn đóng và mở dù cầm tay gấp 3 tự động 2 chiều.